Beoordelingscriteria Talent Awards 2019

Talent Awards

Ben jij of ken jij hét talent van de programmatic-advertisingindustrie? Meld hem of haar dan vandaag nog aan voor een van onderstaande categorieën en geef hen het podium dat ze verdienen.

Op deze pagina kun je jouw talent nomineren. Vermeld bij je nominatie heel duidelijk – aan de hand van voorbeelden, cijfers en testimonials – waarom jij vindt dat deze persoon boven al je concullega’s uitstijgt. Nomineer je een directe collega? Zorg dan ook voor ten minste één klanttestimonial.

Om het event te kunnen financieren (we hanteren bijvoorbeeld een open bar) vragen we voor het indienen van ieder talent een kleine vergoeding van € 99,99, exclusief BTW. Maar komt jouw talent op de shortlist? Dan krijg je een gratis entreeticket ter waarde van € 127,04 (IAB-ledentarief).


Campaign Manager

Welke Ad Operations Manager tilt elke campagne naar een hoger niveau en laat iedere dag weer zien dat hij of zij:

 • Intrinsieke gemotiveerd is en een duidelijke passie voor het vak heeft?
 • Een brug slaat tussen commercie en techniek?
 • Een grote invloed heeft op het succes van alle online-advertisingcampagnes?

Meld hem of haar dan nu aan!


Rising Star

Welke campagne-, account- of yield manager met een groot hart voor programmatic komt net om de hoek kijken, maar speelt over een paar jaar een hoofdrol in de markt? Ben jij of ken jij een Rising Star die:

 • Maximaal twee jaar relevante werkervaring heeft?
 • Sneller, harder en effectiever werkt dan alle anderen?
 • Een groot enthousiasme en een passie heeft voor programmatic advertising?
 • Altijd op zoek is naar vernieuwing en verbetering?

Meld hem of haar dan nu aan!


Sales Evangelist

De Sales Evangelist is een ware ambassadeur voor de programmatic industrie. Ben jij of ken jij iemand die altijd pleit voor de voordelen van programmatic, die als geen ander strategisch en operationeel advies kan geven en programmatic vraag en aanbod samenbrengt? En daarnaast ook nog eens:

 • Een groot netwerk heeft waarin hij of zij als sales evangelist de juiste mensen en oplossingen samen weet te brengen om zo drempels weg te nemen?
 • Een enorme passie, kennis en drive heeft voor de programmatic growth binnen zijn of haar bedrijf en de Nederlandse markt in het geheel?

Meld hem of haar dan nu aan!


Data Hero

De Data Hero van het jaar is een absolute ‘go-to’-persoon voor al je vragen met betrekking tot toepassing, interpretatie en analyse van data en rapportages. Wie is kampioen data importeren, transformeren, valideren en modelleren? Wie creëert er in no time dashboards die de operationele teams helpen conclusies te trekken die bijdragen aan een nog beter resultaat? Oftewel:

 • Wie heeft een enorme passie voor, en grote kennis van, statistiek en data-analyse?
 • Wie kan deze passie en kennis op een toegankelijke manier overbrengen op anderen?
 • En is een inspiratie voor de rest van de markt?

Weet jij wie dat is? Meld hem of haar dan nu aan!


TALENT AWARDS CASE INSTUREN


Talent Awards

Everyone working in the adtech or marcom industry can nominate themselves or another individual for a talent award. Do you want to nominate someone? Make sure to clearly show why this person outshines other competing colleagues. Do you want to nominate an immediate colleague? Make sure you have at least one customer testimonial.


Campaign Manager

Which Ad Operations manager takes every campaign to a higher level? Using examples, numbers and testimonials, the nomination clearly shows that the nominated campaign manager:

 • Is intrinsically motivated and has a clear passion for the subject.
 • Bridges the gap between commerce and technology.
 • Has a major influence on the success of campaigns.

Rising Star

Which campaign, account or yield manager with a love of programmatic is a recent arrival on the scene but will be a major player in the market in a few years? Using examples, numbers and testimonials, the nomination clearly shows that the nominated rising star:

 • Has at least two years of relevant work experience.
 • Works faster, harder and more effectively than others.
 • Has great enthusiasm and passion for programmatic.
 • Is always looking for innovation and improvement.

Sales Evangelist

The sales evangelist is a true ambassador for programmatic. Who is always championing the advantages, able to give strategic and operational advice and unites programmatic supply and demand? Using examples, numbers and testimonials, the nomination clearly shows that the nominated rising star:

 • Has a large network in which the sales evangelist knows how to bring together the right people and solutions in order to overcome barriers.
 • Has enormous passion, knowledge and drive for programmatic growth within his or her company and the Dutch market overall.

Data Hero

The absolute go-to person for questions about application, interpretation and analysis of data and reports. Who is a champion in data importation, transformation, validation and modelling? Who is able to create dashboards in no time that help the operational teams draw conclusions that contribute to an even better result? Those nominated for the data hero award are evaluated based on concrete examples that show that the data hero:

 • Has great passion for and strong knowledge of statistics and data analysis.
 • Knows how to convey this passion and knowledge in an accessible manner.
 • Knows how to inspire others.