Specificaties voor de case videos

Waarom, wanneer en hoe een case video insturen?

Dit jaar vragen we ALLE deelnemers om – al samen met hun case-inzending – een korte video van maximaal 30-45 seconden in te dienen, die de case zou moeten ondersteunen.

Aan de ene kant geeft dit meer tijd dit jaar om deze video’s te maken, aan de andere kant zal een creatieve en verklarende video de jury tijdens het evaluatieproces helpen de zaak beter te begrijpen. Elke video wordt door de jury bekeken om te controleren of deze overeenkomt met de juryscores.

Tijdens de Programmatic Awards-uitreiking op 3 september willen we dat het publiek een visuele indruk krijgt van de genomineerde talenten, campagnes en oplossingen en deze video’s op het podium tonen (in geval van nominatie).

Door de COVID-19 situatie waarin we ons met elkaar begeven wordt er op een creatieve manier omgegaan met de video’s. Kantoor opnames mogen losse video’s zijn en het team kan worden weergegeven via ZOOM of andere opnames. Ga hier creatief mee om.

Wat moeten de video’s bevatten?

Voor Campaign Award cases:

 • Een korte opname van jullie kantoor, incl. bedrijfslogo (s) (bijvoorbeeld binnen of buiten jullie kantoor)
 • Een korte opname van jullie (teams) werkruimte / het kantoor van de klant, etc.
 • Film kort het team / de collega’s / partners die bij de zaak betrokken zijn
 • Leg de casus uit (inclusief gerelateerd aan de campagne en categorie, bijv. een opname achter de pc met campagne op het scherm, visualisatie van campagne / creatieven, de resultaten, een quote van jullie klant, etc.)
 • Max video duur: 30-45 seconden (niet langer!)
 • Wees creatief 😊

Voor Talent Award cases

 • Een korte opname van jullie kantoor, incl. bedrijfslogo (s) (bijvoorbeeld binnen of buiten jullie kantoor)
 • Een korte maar leuke (of grappige, serieuze) introductie van het talent (door hemzelf?)
 • Film iets typisch voor het talent dat verband houdt met de categorie
 • (Bijeenkomst, Keynotes, achter zijn / haar bureau, tekenen op whiteboard, analyseren, enz.)
 • Max video duur: 30-45 seconden (niet langer!)
 • Wees creatief 😊

Voor Solution Award cases

 • Een korte opname van jullie kantoor, incl. bedrijfslogo (s) (bijvoorbeeld binnen of buiten jullie kantoor)
 • Film kort het team / de collega’s / partners die betrokken zijn bij de case / oplossing kort
 • Leg de oplossing uit (neem iets op dat verband houdt met de oplossing en categorie, bijv. een opname achter pc met een oplossing op het scherm, visualisatie van de oplossing, resultaten, quote van klanten, hoe de oplossing bedrijf / klant positief heeft beïnvloed, enz.)
 • Max video duur: 30-45 seconden (niet langer!)
 • Wees creatief 😊

In het algemeen, let op de volgende punten

 • Film met een professionele camera of met je telefoon in landscape modus
 • Indien je met je telefoon filmt, gebruik dan de camera aan de achterkant van je telefoon voor een betere videokwaliteit
 • Neem de video op in 1080p (in iPhone: Instellingen> Foto’s en Camera> Video opnemen> selecteer 1080p op 30pbs)
 • Je kunt video’s insturen incl. geluid, maar zorg ervoor dat de kwaliteit voldoende is voor een presentatie op een groot scherm met hoogwaardige luidsprekers
 • U kunt een link naar de video aan het einde van het aanvraagformulier indienen (zorg ervoor dat de link niet vervalt tot half juni!)
 • Max. video duur is 30-45 seconden

This year we ask ALL participants to submit – already together with their case submission – a short video of no more than 30-45 seconds, which should support the case.

On one hand this gives more time to make these videos this year, on the other hand a creative and explanatory video will help the Jury during the evaluation process to better understand the case. Every video will be reviewed by the jury to also check if it aligns with the jury scores.

Also, during the Programmatic Awards ceremony on September 3rd, we want the audience to get a visual impression on the nominated talents, campaigns and solutions and will show these videos on stage (in case of nomination).

What the video should contain:

For Campaign Award cases:

 • A brief shot of your office, incl. company logo(s) (e.g. in- or outside your office)
 • A brief shot of your (team’s) workspace/the client’s office, etc.
 • Briefly film the team/colleagues/partners involved in the case
 • Explain the case (include sth related to the campaign and category, e.g. a shot behind the PC with campaign on screen, visualization of campaign/ creatives, the results, a stament from your client, etc.)
 • Max video duration: 30-45 seconds (not longer!)
 • Be creative and entertaining 😊

For Talent Award cases:

 • A brief shot of your office, incl. company logo(s) (e.g. in- or outside your office)
 • A short but nice (or funny, serious) introduction of the talent (by him/herself?)
 • Film something typical of the talent related to the category
 • (Meeting, Keynotes, behind his/her desk, drawing on whiteboard, analysing, etc.)
 • Max video duration: 30-45 seconds (not longer!)
 • Be creative and entertaining 😊

For Solution Award cases:

 • A brief shot of your office, incl. company logo(s) (e.g. in- or outside your office)
 • Briefly film the team/colleagues/partners involved in the case/solution
 • Explain the solution (include something that is related to solution and category, e.g. a shot behind PC with solution on screen, visualization of the solution, results, statement from clients, how solution positively impacted company/client, etc.)
 • Max video duration: 30-45 seconds (not longer!)
 • Be creative and entertaining 😊

For all: video specifications:

 • Please film with a professional camera or with your telephone in landscape mode
 • Please use the back camera of your phone for better video quality
 • Please provide the video in 1080p (in iPhone: Settings > Photos and Camera > Record Video > select 1080p at 30pbs)
 • You can send in videos incl. sound, but please make sure the quality is sufficient for a presentation on a big screen with high end speakers
 • You can provide either a video file or a hosting link at the end of the case submission form (Please make sure the link doesn’t expire until mid May!)
 • Max. video duration is 30-45 seconds