Beoordelingscriteria Solution Awards 2018

De awards worden beoordeeld aan de hand van uitgebreide gewogen beoordelingscriteria. Lees hieronder waar met het beoordelen rekening mee wordt gehouden.

Solution Awards

Bureaus, merken, trading desks, exploitanten, Start-Ups en ad tech-partijen kunnen een case inzenden. Een goede inzending bevat een duidelijk case omschrijving met daarin de probleemstelling, doelstelling en oplossing (met resultaten). Uiteraard speelt programmatic een leidende rol in het succes.


Beste Programmatic Solution

Award voor een (custom) product, service of misschien zelfs startup die een creatieve of technische oplossing levert of door innovatie waarde toevoegt voor klanten of de industrie in z’n geheel. Uit de case blijkt de meerwaarde van de solution voor programmatic en dat deze duurzaam en succesvol (proof of concept), schaalbaar en innovatief is. Ook verbindt de solution het ecosysteem.


SOLUTION AWARDS CASE INSTUREN