Beoordelingscriteria Solution Awards 2020

Solution Awards

Welke digital solution waarin programmatic een duidelijke rol speelde, maakte in het afgelopen jaar het verschil? Ben jij een uitgever, mediabureau, adverteerder, trading desk, exploitant, start-up of ad tech-partij en heb je een technische en creatieve (meet-)oplossing ontwikkeld die onze branche helpt bij het ontwikkelen van innovaties, inzichten, oplossingen of nieuwe normen? Meld deze case dan vandaag nog aan!

Op deze pagina kun je jouw case indienen met daarin onderstaande elementen duidelijk omschreven:

 • Wat was de probleem- en/of doelstelling toen je aan het project begon?
 • Wat was de strategische aanpak? Welke partners en andere partijen waren bijvoorbeeld onderdeel van het project?
 • Uitgebreide beschrijving van de oplossing en/of het product met daarin onder andere de functionaliteit, bruikbaarheid en schaalbaarheid gespecificeerd.
 • Wat zijn de resultaten die zijn behaald? Indien mogelijk zien we dit graag gespecificeerd aan de hand van (enkele) voorbeelden.

Voor veel bedrijven in onze industrie, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. De economische gevolgen van deze COVID-19 crisis zijn enorm. Om iedere financiële drempel voor deelname aan de Programmatic Awards weg te halen, hebben we besloten dat ieder bedrijf zijn cases en talenten gratis, met een maximum van drie per organisatie, mag insturen.

Stuur je in totaal meer dan drie cases of talenten in? Dan bedraagt de vergoeding voor het inzenden van een case bedraagt € 249,99 excl. BTW.


Tech & Measurement Award

Welk (custom made) innovatief product of welke meettechniek heeft een creatieve of technische oplossing geleverd en waarde toegevoegd voor klanten of de industrie in haar geheel? Laat de case duidelijk zien:

 • Welk probleem het product of de meettechniek heeft opgelost? En welke waarde het heeft toegevoegd (intern en extern)?
 • Dat het product of de oplossing kan worden gebruikt door de (gehele of een deel van de) programmatic markt?
 • Dat het duurzaam en succesvol (proof of concept) is?
 • Dat het schaalbaar en innovatief is?

Meld dan nu je case aan!


SOLUTION AWARDS CASE INSTUREN


Solution Awards

Publishers, agencies, brands, trading desks, operators, start-ups and ad tech parties can submit a case. A good submission contains a clear case description, including:

 1. The problem definition/objective
 2. The strategic approach (partners, contributors?)
 3. A description of the solution/the product (functionality, usability and scalability)
 4. Results/examples

It goes without saying that programmatic has an important role in success.

For many companies in our industry, large and small, this is an extremely difficult period. The economic consequences of this COVID-19 crisis are enormous. In order to remove any financial threshold for participation in the Programmatic Awards, we have decided that every company may submit its cases and talents free of charge, with a maximum of three per organisation.

Do you send in more than three cases or talents in total? Then the fee for submitting a case is € 249,99 excl. BTW.


Best tech or measuring solution

Award for a (custom) product or measuring solution that provides a creative or technical solution or adds value through innovation for customers or for the industry as a whole. The case clearly illustrates:

 • The problem resolved/value it adds
 • Whether the product/solution can be used by (the entire or a part of) the programmatic market.
 • That it is sustainable and successful (proof of concept).
 • That it is scalable and innovative.
 • That it involves the ecosystem.


SUBMIT SOLUTION AWARDS CASE