Selectie Proces Programmatic Awards 2018

De awards worden beoordeeld door een jury bestaande uit 11 experts uit de programmatic markt. De jury omvat een gevarieerde groep mensen werkzaam in verschillende sectoren binnen de advertising industrie.  Zowel mediabureaus, adverteerders, ad technology partijen als uitgevers zijn vertegenwoordigd.

Na 7 mei worden ingestuurde cases aan de hand van de volgende stappen beoordeeld:

  1. Alle cases worden door alle juryleden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsschema waarin voor elke categorie een aantal gewogen specifieke criteria zijn opgesteld. Op de Talent Awards pagina, de Campagne Awards pagina en Solutions Award Pagina is te lezen waarmee bij de beoordeling rekening wordt gehouden.
  2. Voor iedere award komen de 3 cases met de hoogste eindscore op de shortlist. De shortlist wordt uiterlijk half Mei bekend gemaakt. Alle geselecteerden op de shortlist dienen videomateriaal aan te leveren wat getoond zal worden tijdens de Award show. Voor de talent awards zal een publieke stemming gehouden worden, welke voor 40% meetelt voor de uiteindelijke score.
  3. De winnaar van elke categorie wordt bepaald aan de hand van de individuele scores. Indien er cases zijn met gelijke punten dan worden deze cases besproken – en indien nodig nogmaals beoordeeld – tijdens de beoordelingssessie half mei.
  4. Op 14 juni worden de winnaars tijdens de Award Show bekend gemaakt.