Selectie Proces Programmatic Awards

De awards worden beoordeeld door een jury bestaande uit 10 experts uit de programmatic industry. De jury bestaat uit een gevarieerde groep mensen werkzaam bij verschillende sectoren uit de advertising industrie.  Zowel mediabureaus, adverteerders, ad technology partijen als publishers zijn vertegenwoordigd.

Na 24 mei worden de cases aan de hand van de volgende stappen beoordeeld.

  1. Alle cases worden door alle juryleden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsschema waarin voor elke categorie 5 gewogen specifieke criteria zijn opgesteld. Op de Talent Awards pagina en de Campagne Awards pagina is te lezen waarmee bij de beoordeling rekening wordt gehouden.
  2. De cases met de hoogste eindscore komen op de shortlist. De shortlist wordt voor 1 juni bekend gemaakt en aan de geselecteerden wordt gevraagd videomateriaal in te dienen.
  3. De winnaar van elke categorie wordt bepaald aan de hand van de individuele scores. Indien er cases zijn met gelijke scores dan worden deze cases besproken tijdens de eindbeoordelingssessie op 8 juni.
  4. Op 15 juni worden de winnaars tijdens de Programmatic Award Show bekend gemaakt.