Jury Rapport – Programmatic Solution

Category:      Programmatic Solution

Shortlist:       BANNERCONNECT/GREENHOUSE GROUP– App2Web

                    GREENHOUSE GROUP/BANNERCONNECT – BidWiser

                    NVISION – native SSP & DSP

Winner:          BANNERCONNECT/GREENHOUSE GROUP– App2Web


Shortlist 1 – BANNERCONNECT/GREENHOUSE GROUP– App2Web

Objective/Briefing

De inzet van campagnes in een mobiele omgeving neemt steeds meer toe. Een uitdaging hierbij is de tracking tussen in-app advertising en het doorsturen naar de mobiele webpagina. De tool van Bannerconnect – Greenhouse group zorgt ervoor dat deze twee omgevingen toch goed aan elkaar gelinkt kunnen worden.

Execution

De toepassing maakt gebruik van bestaande technologie in de DSP Appnexus en een custom-made toepassing in Core (Bannerconnect DMP). Door na de klik in de app een unique click token te genereren en via een redirect de de mobiele webpagina in te laden is het mogelijk om de user en device id te ontvangen. Deze toepassing kan simpel worden toegepast daar er alleen een macro dient te worden toegevoegd. Hiermee is dit een uiterst schaalbare toepassing.

Results

De resultaten van de tool zijn getest door gebruik te maken van Google analytics. Het valideren van de resultaten maakt inzichtelijk dat liefst 98% van de conversie nu juist kon worden getracked. Deze betere tracking zorgt voor een betere optimalisatie van de mobiele campagnes waardoor de adverteerder uiteindelijk een beter resultaat bereikt met zijn campagnes.

Jury Feedback

De App2web tool werkt als een oplossing voor een probleem waar de hele markt tegen aanloopt. De toepasbaarheid van de tool is dus groot. De resultaten van de tool laten zien dat de gekozen toepassing uiterst effectief is. Ook is de het simpel toepasbaar waardoor het een uiterst schaalbare tool is geworden.

 

Shortlist 2 – GREENHOUSE GROUP/BANNERCONNECT – BidWiser

Objective/Briefing

De huidige mogelijkheden van de meeste bied algoritmes binnen de DSP’s hebben een aantal kenmerken die ruimte laten voor verbetering; een one-size fits all approach, de hoeveelheid data die er verwerkt moet worden, een mechanisch systeem ipv een ‘denkend’ systeem en het gebrek aan  transparantie. Met het ontwikkelen van ‘bidwiser’ hebben Greenhouse group en Bannerconnect een tool ontwikkelt welke beter scoort op deze punten

Execution

Door het algoritme dat wordt gebruikt voor het bieden te laten verbeteren door middel van kunstmatige intelligentie is de tool zelflerend. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van vele verschillende datapunten als input. Gebruik makend van verschillende systemen (Core, AWs, Airflow etc..) is er uiteindelijk een tool ontstaan die makkelijk op te zetten en te gebruiken is door de programmatic specialist.

Results

De performance van de tool is inzichtelijk gemaakt door middel van AB-testing bij verschillende campagnes. Hierbij waren de resultaten van bidwiser significant veel beter als van het Appnexus algoritme. Deze resultaten tonen het potentieel van kunstmatige intelligentie binnen programmatic advertising.  

Jury Feedback

Het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen een programmatic omgeving is een nieuwe trend waarbij deze tool duidelijk de potentie laat zien. De tool is makkelijk te gebruiken en daarmee schaalbaar in te zetten. De resultaten laten ook echt een significante verbetering zien versus de huidige tooling, deze effectiviteit toont daarmee direct de waarde van de tool.

 

Shortlist 3 – NVISION – native SSP & DSP

Objective/Briefing

Er is een sterke groei van native advertising binnen programmatic door de grote engagement die ermee wordt gegenereerd. Schaalbaarheid van het inzetten van native is een probleem door de druk op creatie en operatie. nVision heeft een platform ontwikkeld dat deze typische problemen voor programmatic native advertising oplost.

Execution

Een uitgebreide uitwerking van een standaard richting gebruikers op het gebied van bijvoorbeeld video en responsiveness welke schaalbaar en makkelijk inzetbaar is. De tool kan gebruikt worden via een licentie overeenkomst of een revenu share.

Stapsgewijs is de ontwikkeling doorgevoerd. Er is begonnen met het ontwikkelen van de mogelijkheid om rich-native uit te leveren. Vervolgens werd het platform gekoppeld aan enkele DSP’s. Dit is en wordt steeds verder uitgebouwd.

Results

Succes van deze tool is op meerdere manieren te bekijken. Zo is er sprake van tevredenheid bij de belangrijkste afnemers van het product. Ook zijn er in navolging van de introductie van deze tool andere partijen begonnen met de introductie van een eigen variant. Ook de KPI’s versus een benchmark zijn goed met hoge behaalde CTR’s en viewability.

Jury Feedback

Schaalbare inzet van native advertising is interessant voor de gehele programmatic markt. Binnen programmatic is native nog een niche markt, maar met dit soort tools kan het nog sterk groeien. Deze tool werkt hier dus absoluut aan mee en is daarmee een duidelijk aanwinst. De resultaten versus de benchmark geven ook duidelijk weer dat de performance ook goed is.


Winner evaluation

BANNERCONNECT/GREENHOUSE GROUP– App2Web

Unanimous Jury rating (highest in that category): 3.88 (out of 5)

Het probleem binnen programmatic advertising dat  App2web oplost is relevant voor de totale programmatic markt. Daarnaast zijn het absoluut goede resultaten en is de toepassing uiterst schaalbaar in te zetten. De slimme manier waarop de toepassing werkt is ook een pluspunt. Hiermee is dit een tool die op alle belangrijk facetten van de beoordeling een hoge score behaald. Daarmee maakt dit App2web tot winnaar van de award ‘programmatic solution.