Proces & Tijdlijn

De awards worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit elf experts die in verschillende sectoren binnen de advertisingindustrie werken. Zowel mediabureaus, adverteerders, ad technology partijen als uitgevers zijn vertegenwoordigd.

Om een eerlijk en betrouwbaar evaluatieproces te garanderen, werkt de jury met de volgende regels:

  1. Elke case wordt met behulp van Google-formulieren door alle juryleden beoordeeld. Deze werkwijze stelt ons in staat om elke individuele beoordeling per case te volgen.
  2. Mocht een van de juryleden werkzaam zijn bij een bedrijf dat een case heeft ingediend of een talent heeft genomineerd, dan is hij of zij uitgesloten bij de jurering van dat geval. Om dit te controleren zal ieder jurylid per ingediende case zijn naam op het beoordelingsformulier plaatsen.
  3. De beoordelingen zijn gebaseerd op een aantal gezamenlijk vooraf gedefinieerde criteria per categorie en subcategorie. Deze criteria zijn ook opgenomen op het jury-Google-formulier. Deze werkwijze zorgt ervoor dat elk jurylid de cases aan de hand van dezelfde criteria beoordeelt.
  4. De samenstelling en de omvang van de jury garandeert dat zelfs wanneer een jurylid een case niet mag beoordelen, er minstens acht andere juryleden beschikbaar zijn.
  5. De publieksstemmen voor de Talent Awards vormen 40% van het eindresultaat.
  6. De bedrijven die doorgaan naar de shortlist worden gevraagd een video aan te leveren waarin de case nader wordt toegelicht. Deze video’s moeten de juryleden helpen bij het nog beter begrijpen van de case.
  7. In het onwaarschijnlijke geval dat twee cases met dezelfde score eindigen, zal de jury worden samengeroepen om gezamenlijk beide cases te bespreken en opnieuw te evalueren totdat een unaniem oordeel is bereikt.
  8. Bij elke jurybijeenkomst of discussie over een case of talent waarbij een jurylid betrokken is, zal het betreffende jurylid worden gevraagd de kamer te verlaten.

Tijdlijn Programmatic Awards 2019

Indienen cases18 maart – 3 mei (7 weken)
Bekendmaking shortlistHalf mei
Publieksstemming en inzenden video’sHalf mei – eind mei (2 weken)
Uitreiking awards13 juni