Jury evaluatieproces

De awards worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit acht experts die in verschillende sectoren binnen de advertising industrie werken. Zowel mediabureaus, adverteerders, ad technologie partijen als uitgevers zijn vertegenwoordigd.

Om een eerlijk en betrouwbaar evaluatieproces te garanderen, werkt de jury met de volgende regels:

  • Elke case wordt met behulp van Google-formulieren op een schaal van 1-10 per beoordelingscriterium door alle juryleden beoordeeld. Deze werkwijze stelt ons in staat om elke individuele beoordeling per case te volgen.
  • Mocht een van de juryleden werkzaam zijn bij een bedrijf dat bij een case betrokken is of een talent heeft genomineerd, dan is hij of zij uitgesloten bij de jurering van dat geval. Om dit te controleren zal ieder jurylid per ingediende case zijn naam en bedrijf op het beoordelingsformulier noteren.
  • De beoordelingen zijn gebaseerd op een aantal gezamenlijk vooraf gedefinieerde criteria per categorie en subcategorie. Deze criteria zijn ook opgenomen op het jury-google-formulier. Deze werkwijze zorgt ervoor dat elk jurylid de cases aan de hand van dezelfde criteria beoordeelt.
  • De samenstelling en de omvang van de jury garandeert dat zelfs wanneer een jurylid een case niet mag beoordelen, er minstens 50% van de andere juryleden beschikbaar zijn.
  • De publieksstemmen voor de Talent Awards vormen 40% van het eindresultaat.
  • Bedrijven worden gevraagd, met de case indiening een video van max. 30 seconden aan te leveren waarin de case nader wordt toegelicht. Deze video’s moeten de juryleden helpen bij het nog beter begrijpen van de case.
  • In het onwaarschijnlijke geval dat twee cases met dezelfde score eindigen, zal de jury worden samengeroepen om gezamenlijk beide cases te bespreken en opnieuw te evalueren totdat een unaniem oordeel is bereikt.
  • Bij elke jurybijeenkomst of discussie over een case of talent waarbij een jurylid betrokken is, zal het betreffende jurylid worden gevraagd de kamer te verlaten.