Beoordelingscriteria Campagne Awards 2018

De awards worden beoordeeld aan de hand van uitgebreide gewogen beoordelingscriteria. Lees hieronder waar met het beoordelen rekening mee wordt gehouden.

Campagne Awards

Bureaus, merken, trading desks, exploitanten en ad tech-partijen kunnen een case inzenden. Een goede inzending bevat een duidelijke case omschrijving met daarin de probleemstelling, doelstelling en resultaten van de campagne waarbij duidelijk is waarom programmatic een leidende rol speelt in het behalen van het succes.

De vergoeding voor het inzenden van een case bedraagt 249,99. Haalt jouw case een felbegeerde plek op de uiteindelijke shortlist? Dan krijg je twee gratis entrée tickets!


Branding / Awareness Campagne

Award voor de meest effectieve campagne met een branding en/of awareness doelstelling. Uit de case blijkt de meerwaarde van programmatic t.o.v. een meer traditionele inzet, hoe de resultaten gemeten zijn en in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstelling en KPI behaald zijn. Indien van toepassing wordt de keuze voor de inzet van bepaalde tools en/of partijen beargumenteerd. Ook innovatie, schaalbaarheid en breed bereik worden met punten beloond.


Activatie / Performance Campagne

Beste programmatic activatie en/of performance strategie. Uit de case wordt duidelijk hoe de bredere doelstelling uiteindelijk tot de gekozen campagne-inzet heeft geleid. De KPIs en de (cijfermatige) bewijsvoering voor het behalen van de KPIs worden beschreven. Er wordt uiteengezet welke acties hebben geleid tot het succes, en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van dit succes. Ook innovatie en schaalbaarheid worden in het juryoordeel meegenomen.


Data-driven Creative

Award voor de meest creatieve invulling van een data-driven programmatic creative. De voordelen van het gebruik van data voor de campagne-opzet wordt geconcretiseerd en de case omschrijft hoe de doelgroep met een meer relevante boodschap bereikt is. De jury let verder op innovatie, schaalbaarheid, in hoeverre de creative aansluit bij de campagne-opzet en in of er een zichtbare, significante uplift in resultaat te zien is.


Programmatic DooH Campagne

Out of home wordt tegenwoordig steeds vaker programmatic ingekocht. De hoogste tijd dus, dat er ook een DOOH award uitgereikt wordt. Om in aanmerking te komen omschrijft de case duidelijk de toegevoegde waarde van programmatic t.o.v. een traditionele out of home inzet. Ook blijkt waarom er voor DOOH gekozen is, wordt de campagne opzet (van brede doelstelling tot uiteindelijke inzet) helder en worden behaalde resultaten concreet genoemd. Tevens worden innovatie en schaalbaarheid meegenomen in de uiteindelijke beoordeling.


 Programmatic Mobile Campagne

Mobile advertising en programmatic gaan vaak hand in hand. Om voor deze award in aanmerking te komen wordt dit meteen duidelijk in de case. Ook blijkt de toegevoegde waarde voor het bereiken van consumenten op mobiel en waarom het zinvol is hier een specifieke strategie voor te ontwikkelen. Tevens worden campagne keuzes onderbouwd, van onverkoepelende doelstelling tot uiteindelijke inzet. Innovatie en schaalbaarheid worden met extra punten beloond.


CAMPAIGN AWARDS CASE INSTUREN