Beoordelingscriteria Campagne Awards 2019

Campagne Awards

Ben jij een bureau, adverteerder, trading desk, exploitant of ad tech partij en heb je een campagne waarin programmatic een leidende rol speelde in het behalen van het succes, en die een inspiratie voor de rest van de wereld kan zijn?

Ga dan snel naar deze pagina en stuur ons jouw case, die onderstaande elementen duidelijk omschrijft:

 • Wat was de probleem- en/of doelstelling toen je aan het project begon?
 • Wat was de strategie? En bleek deze ook te werken in de praktijk?
 • Een uitgebreide beschrijving van de executie met daarin onder andere de tactieken, tools, partners en het optimalisatieproces.
 • En dan natuurlijk welke resultaten zijn behaald.

De vergoeding voor het inzenden van een case bedraagt € 249,99. Krijgt jouw case een felbegeerde plek op de uiteindelijke shortlist? Dan krijg je twee gratis entreetickets!


Branding / Awareness

De Branding / Awareness Award is voor een campagne die – jawel – een duidelijke branding- en/of awareness doelstelling had. Laat de case, naast innovatie, schaalbaarheid, onderzoek en breed bereik met punten beloond, duidelijk zien:

 • Wat de meerwaarde van programmatic ten opzichte van een meer traditionele inzet was?
 • Hoe de resultaten gemeten zijn en in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstelling en KPI’s behaald zijn?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


Activatie / Performance

Resultaat, resultaat en nog meer resultaat is waar het om draait in de categorie Activatie / Performance Campagne. Kun je toelichten:

 • Hoe de bredere doelstelling uiteindelijk tot de gekozen campagne-inzet heeft geleid?
 • Wat de KPI’s waren en (cijfermatige) bewijsvoering leveren waarin het behalen van de KPI’s wordt beschreven?
 • Waarom de campagne innovatief is en wat de schaalbaarheid van het project is?
 • Welke acties hebben geleid tot het succes, en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van dit succes?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


Data-driven Creative

Welke case heeft voor de meest creatieve invulling van een data-driven programmatic creative gezorgd? En kan naast innovatie en bewijs van een significante uplift in resultaat duidelijk aantonen:

 • Wat de voordelen zijn van het gebruik van data en waarom de creative zonder data- integratie duidelijk minder goed gewerkt zou hebben?
 • Hoe de doelgroep met een meer relevante boodschap bereikt is? Oftewel: wat was de campagneopzet?
 • Dat de creative, hoe relevant ook, wel voldoende schaal kan realiseren?
 • Of de uiting(en) op mobiel gedraaid heeft? En mocht mobiel niet zijn meegenomen, dan moet duidelijk onderbouwd kunnen worden waarom dat zo is.

Meld dan nu je case aan!


Digital Out of Home (DOOH)

Out-of-homecampagnes worden steeds vaker programmatic ingekocht. De hoogste tijd dus dat er ook een DOOH-award uitgereikt wordt. Om kans te maken op deze award moet je niet alleen kunnen toelichten waarom er voor DOOH is gekozen, maar ook:

 • Wat de toegevoegde waarde van programmatic ten opzichte van een traditionele out-of-home-inzet was.
 • Wat de uitdagingen van het inzetten van een DOOH-campagne waren en hoe hiermee omgegaan is.
 • Wat de campagneopzet was (van brede doelstelling tot uiteindelijke inzet en gebruikte tools).
 • Wat het innovatieve karakter was van het project.
 • Of de campagne schaalbaar is.
 • Welke resultaten zijn behaald, inclusief een cijfermatige onderbouwing.

Kun je dit allemaal? Meld dan nu je case aan!


Full Funnel

Door brandingcampagnes aan performance en activatie-inzet te koppelen krijg je als bedrijf grip op je doelgroep en pluk je optimaal de vruchten van al je marketingactiviteiten. Heb jij een innovatieve, schaalbare full-funnelcampagne gedraaid en is je grip op het bereik binnen de doelgroep met punten beloond? En kun je met ons delen:

 • Wat de complete campagneopzet is, van doelstellingen tot (cijfermatig onderbouwde) resultaten en hoe deze gemeten zijn?
 • Wat de uitdagingen van het inzetten van een full-funnelcampagne waren en hoe jullie hiermee om zijn gegaan?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


CAMPAIGN AWARDS CASE INSTUREN