Beoordelingscriteria Campagne Awards 2019

Campagne Awards

Ben jij een bureau, adverteerder, trading desk, exploitant of ad tech partij en heb je een campagne waarin programmatic een leidende rol speelde in het behalen van het succes, en die een inspiratie voor de rest van de wereld kan zijn?

Ga dan snel naar deze pagina en stuur ons jouw case, die onderstaande elementen duidelijk omschrijft:

 • Wat was de probleem- en/of doelstelling toen je aan het project begon?
 • Wat was de strategie? En bleek deze ook te werken in de praktijk?
 • Een uitgebreide beschrijving van de executie met daarin onder andere de tactieken, tools, partners en het optimalisatieproces.
 • En dan natuurlijk welke resultaten zijn behaald.

De vergoeding voor het inzenden van een case bedraagt € 249,99. Krijgt jouw case een felbegeerde plek op de uiteindelijke shortlist? Dan krijg je twee gratis entreetickets!


Branding / Awareness

De Branding / Awareness Award is voor een campagne die – jawel – een duidelijke branding- en/of awareness doelstelling had. Laat de case, naast innovatie, schaalbaarheid, onderzoek en breed bereik met punten beloond, duidelijk zien:

 • Wat de meerwaarde van programmatic ten opzichte van een meer traditionele inzet was?
 • Hoe de resultaten gemeten zijn en in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstelling en KPI’s behaald zijn?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


Activatie / Performance

Resultaat, resultaat en nog meer resultaat is waar het om draait in de categorie Activatie / Performance Campagne. Kun je toelichten:

 • Hoe de bredere doelstelling uiteindelijk tot de gekozen campagne-inzet heeft geleid?
 • Wat de KPI’s waren en (cijfermatige) bewijsvoering leveren waarin het behalen van de KPI’s wordt beschreven?
 • Waarom de campagne innovatief is en wat de schaalbaarheid van het project is?
 • Welke acties hebben geleid tot het succes, en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van dit succes?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


Data-driven Creative

Welke case heeft voor de meest creatieve invulling van een data-driven programmatic creative gezorgd? En kan naast innovatie en bewijs van een significante uplift in resultaat duidelijk aantonen:

 • Wat de voordelen zijn van het gebruik van data en waarom de creative zonder data- integratie duidelijk minder goed gewerkt zou hebben?
 • Hoe de doelgroep met een meer relevante boodschap bereikt is? Oftewel: wat was de campagneopzet?
 • Dat de creative, hoe relevant ook, wel voldoende schaal kan realiseren?
 • Of de uiting(en) op mobiel gedraaid heeft? En mocht mobiel niet zijn meegenomen, dan moet duidelijk onderbouwd kunnen worden waarom dat zo is.

Meld dan nu je case aan!


Digital Out of Home (DOOH)

Out-of-homecampagnes worden steeds vaker programmatic ingekocht. De hoogste tijd dus dat er ook een DOOH-award uitgereikt wordt. Om kans te maken op deze award moet je niet alleen kunnen toelichten waarom er voor DOOH is gekozen, maar ook:

 • Wat de toegevoegde waarde van programmatic ten opzichte van een traditionele out-of-home-inzet was.
 • Wat de uitdagingen van het inzetten van een DOOH-campagne waren en hoe hiermee omgegaan is.
 • Wat de campagneopzet was (van brede doelstelling tot uiteindelijke inzet en gebruikte tools).
 • Wat het innovatieve karakter was van het project.
 • Of de campagne schaalbaar is.
 • Welke resultaten zijn behaald, inclusief een cijfermatige onderbouwing.

Kun je dit allemaal? Meld dan nu je case aan!


Full Funnel

Door brandingcampagnes aan performance en activatie-inzet te koppelen krijg je als bedrijf grip op je doelgroep en pluk je optimaal de vruchten van al je marketingactiviteiten. Heb jij een innovatieve, schaalbare full-funnelcampagne gedraaid en is je grip op het bereik binnen de doelgroep met punten beloond? En kun je met ons delen:

 • Wat de complete campagneopzet is, van doelstellingen tot (cijfermatig onderbouwde) resultaten en hoe deze gemeten zijn?
 • Wat de uitdagingen van het inzetten van een full-funnelcampagne waren en hoe jullie hiermee om zijn gegaan?
 • Met welke tools en/of partijen er is samengewerkt en waarom?
 • Of mobiel is inbegrepen en wat het effect hiervan is geweest op gebied van targeting, optimalisatie, meting en succes. En mocht mobiel niet zijn meegenomen, kun je dan duidelijk onderbouwen waarom dat zo is?

Meld dan nu je case aan!


CAMPAIGN AWARDS CASE INSTUREN


Campagne Awards

Agencies, brands, trading desks, operators and ad tech parties can submit a case. A good submission contains a clear case description, including a problem definition, objective and results of the campaign, with a clear indication of why programmatic has a leading role in achieving success.

The fee to submit a case is EUR 249.99. Will your case be granted a spot on the coveted final shortlist? If so, you will be given two free admission tickets.


Branding / Awareness

Award for the most effective campaign with a branding and/or awareness objective. The case illustrates:

 • The added value of programmatic compared to a more traditional use.
 • How the results are measured and to what extent the pre-defined objective and KPIs have been achieved.
 • The tools used and/or the parties involved and why.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

In addition to the above-mentioned requirements, innovation, scalability, research and a broad spectrum are also awarded points.


Activatie / Performance

Best programmatic activation and/or performance campaign. The case clearly shows:

 • How the greater objective ultimately resulted in the selected campaign approach.
 • Description of the KPIs and (numerical) evidence for achieving them.
 • Which actions resulted in success and the extent to which programmatic was an undeniable factor in achieving this success.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

Innovation and scalability are also included in the jury’s decision.


Data-driven Creative

Award for the most creative content of a data-driven programmatic creative. The case describes:

 • The advantages of using data: why the creative would clearly not have worked as well without data integration.
 • How the target group was reached with a more relevant message: the associated campaign design.
 • That, despite the creative being very relevant, it can achieve sufficient scale.
 • Whether the demonstration(s) also ran on mobile. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

The jury also scores innovation, scalability, the extent to which the creative is aligned with the campaign design and whether a visible, significant uplift is visible in the result.


Digital Out of Home (DOOH)

Out-of-home, programmatic is procured increasingly more often, so it is high time for a DOOH award. To be eligible, the case must describe:

 • The added value of programmatic compared to a traditional out-of-home use and why DOOH was selected.
 • The challenges of implementing a DOOH campaign and how these challenges were mastered.
 • The campaign design (from broad objective to final design and employed tools).
 • The achieved results, substantiated with numbers.

Innovation and scalability are also included in the final evaluation.


Full Funnel

By linking the branding campaigns to the performance/activation use and managing all the contacts within the target group, you can reap optimal benefits from your marketing activities. A winning full funnel campaign case describes at least:

The case illustrates:

 • The complete campaign design, from objectives to (numerically substantiated) results and how these are measured.
 • The challenges of implementing a full funnel campaign and how these challenges are overcome.
 • The tools used and/or the parties involved and why.
 • Whether or not mobile is included and how it is combined in the areas of targeting, optimisation, measurement and success. Should mobile not be included, a clear rationale as to why not.

In addition to the above-mentioned requirements, innovation, scalability, research and a solid understanding of the reach within the target group are also awarded points.


CAMPAIGN AWARDS CASE INSTUREN