Beoordelingscriteria Programmatic Awards 2017

De awards worden beoordeeld aan de hand van uitgebreide gewogen beoordelingscriteria. Lees hieronder waar met het beoordelen rekening mee wordt gehouden.

Campagne Awards

Bureaus, merken, trading desks, exploitanten en ad tech-partijen kunnen gratis een case inzenden. Een goede inzending bevat een duidelijk case omschrijving met daarin de probleemstelling, doelstelling en resultaten van de campagne waarbij programmatic een leidende rol speelt in het behalen van het succes.


Beste Branding / Awareness Strategy

Award voor de meest effectieve campagne met een branding en/of awareness doelstelling. Uit de case blijkt de meerwaarde van programmatic t.o.v. een meer traditionele inzet, hoe de resultaten gemeten zijn en in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstelling en KPI behaald zijn. Indien van toepassing wordt de keuze voor de inzet van bepaalde tools en/of partijen beargumenteerd.


Beste Activatie / Performance Strategy

Beste programmatic activatie en/of performance strategie. Het is duidelijk wat de weg van bredere doelstelling naar de uiteindelijke campagne-inzet is, alsmede de keuze voor programmatic. De KPIs en de cijfermatige) bewijsvoering voor het behalen van de KPIs worden beschreven. Er wordt uiteengezet welke acties hebben geleid tot het succes, en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van dit succes.


Beste Always on / Full-funnel Strategy

Onderscheiding voor de meest programmatic georiënteerde always on en/of full-funnel campagnestrategie. De inzending omschrijft de probleemstelling en uitgangsituatie van de campagne-opzet. De jury kijkt of er een logisch verband is tussen de probleemstelling en de keuze voor een always on en/of full-funnel strategie, in hoeverre de KPIs daarbij aansluiten en in hoeverre programmatic een onmiskenbare factor was bij het realiseren van het succes.


Meest innovatieve Strategy

Een prijs voor de meest innovatieve programmatic strategie. De case laat duidelijk zien hoe de innovatie bijdraagt aan het veranderen van de strategie of programmatic spelregels, en de aanleiding daarvoor. Ook wordt de vorm, uitvoering, eventuele uitdagingen en resultaten omschreven. Een prijswinnende innovatie is daarnaast future-proof en heeft een bredere toepassing binnen de markt.


Beste Data-driven creative

Award voor de meest creatieve invulling van een data-driven programmatic creative. De voordelen van het gebruik van data voor de campagne-opzet wordt geconcretiseerd en beschreven hoe de doelgroep met een meer relevante boodschap bereikt is. De jury let verder op schaalbaarheid, in hoeverre de creative aansluit bij de campagne-opzet en in hoeverre een zichtbare, significante uplift in resultaat te zien is.