Award Categorieën 2020

Na zorgvuldige observatie van de markt en rekening houdend met marktontwikkelingen en feedback, heeft de Programmatic Awards-commissie de categorieën voor 2020 als volgt gekozen:

Talent Awards


Campagne Awards


Solution Awards

Gedetailleerde informatie over de categorieën en de beoordelingscriteria / focuspunten is te vinden onder de specifieke award categorieën